• obhajoba obvinených v trestnom konaní,
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní,
  • zastupovanie odsúdených v konaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
  • vypracovávanie trestných oznámení a všetkých druhov riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom konaní,
  • právne poradenstvo v súvislosti s trestno-právnou agendou.