• právne poradenstvo v oblasti stavebného práva,
  • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie zmlúv a dohôd,
  • zastupovanie v stavebnom konaní pred stavebným úradom.