• návrhy na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu aj po rozvode,
  • právne poradenstvo pri sporoch o výživné a úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom,
  • právne poradenstvo pri sporoch o výživné medzi manželmi,
  • právne poradenstvo ohľadom osvojenia,
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • procesné zastupovanie klientov pred súdmi.