• poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pozemkového práva a práva týkajúceho sa nehnuteľností
  • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv a dohôd týkajúcich sa prevodu, prechodu a prenájmu nehnuteľností,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov (napr. návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
  • zabezpečenie trhového ocenenia nehnuteľnosti realitnou kanceláriou a ocenenie nehnuteľnosti súdnym znalcom.