Trestné právo

Trestné právo

obhajoba obvinených v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v trestnom konaní, zastupovanie odsúdených v konaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, vypracovávanie trestných oznámení a všetkých druhov riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom konaní, právne poradenstvo v súvislosti s trestno-právnou agendou.

Read More