Stavebné právo

Stavebné právo

právne poradenstvo v oblasti stavebného práva, vypracovanie, analýza a pripomienkovanie zmlúv a dohôd, zastupovanie v stavebnom konaní pred stavebným úradom.

Read More