Rodinné právo

Rodinné právo

návrhy na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu aj po rozvode, právne poradenstvo pri sporoch o výživné a úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, právne poradenstvo pri sporoch o výživné medzi manželmi, právne poradenstvo ohľadom osvojenia, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, procesné zastupovanie klientov pred súdmi.

Read More