Pozemkové právo

Pozemkové právo

poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pozemkového práva a práva týkajúceho sa nehnuteľností vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv a dohôd týkajúcich sa prevodu, prechodu a prenájmu nehnuteľností, vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov (napr. návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), zabezpečenie trhového ocenenia nehnuteľnosti realitnou kanceláriou a ocenenie nehnuteľnosti súdnym znalcom.

Read More