Občianske právo

Občianske právo

vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zastúpenie na rokovaniach ohľadom týchto zmlúv, procesné zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy (v sporových aj nesporových konaniach), uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia, uplatňovanie nárokov z poistných udalostí, ochrana vlastníckeho práva, vecné práva k cudzím veciam, poskytovanie kompletného…

Read More