Obchodné právo

Obchodné právo

kompletný právny servis v oblasti práva obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie obchodných spoločností a ich likvidácia podľa potrieb klienta, a to aj pre zahraničných klientov, vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka, prepravné zmluvy a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich,  plnenie registračných a oznamovacích povinností,  poradenstvo a právna pomoc v oblasti postupovania a vymáhania pohľadávok,…

Read More