Konkurzné právo – Konkurz | Reštrukturalizácia | Oddlženie

Konkurzné právo – Konkurz | Reštrukturalizácia | Oddlženie

analýza rizík vyplývajúcich z možnosti vyhlásenia konkurzu, analýza rizík vyplývajúcich z možnosti podania návrhu na reštrukturalizáciu, prihlášky a vymáhanie pohľadávok v konkurzných konaniach, reštrukturalizácia podnikov v hospodárskych ťažkostiach, poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov a veriteľov spoločností v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, zastupovanie v incidenčných konaniach, najmä v konaniach o vyslovenie neúčinnosti právneho…

Read More