JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
spoločník
advokát, správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca
jazykové schopnosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

JUDr. Zuzana Riehsová
advokát
jazykové schopnosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
JUDr. Zuzana Štrbáková
advokát
jazykové schopnosti: slovenský jazyk

JUDr. Petra Kanianska
advokát
jazykové schopnosti: slovenský jazyk, anglický jazyk

   
JUDr. Lukáš Tyko
spolupracujúci advokát, správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca
jazykové schopnosti: slovenský jazyk, anglický jazyk

Mgr. Mgr. Matúš Mendrej
advokátsky koncipeint,správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca
jazykové schopnosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr. Jana Podhorcová advokátsky koncipient,
jazykové schopnosti: slovenský a anglický jazyk

Bc. Michaela Medveďová
asistent
 
 

Ľubica Huserová
ekonóm

Zuzana Murtinová
ekonóm

Sekretariát Banská Bystrica sekretariat@advokatska.org
Tel.: +421 (0) 48 419 53 86
Mobil: +421 (0) 911 81 71 61
Sekretariát Bratislava sekretariat.ba@advokatska.org
Mobil: +421 (0) 910 82 93 63