Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o. združuje tím kvalifikovaných právnych zástupcov schopných a ochotných poskytnúť vám komplexné poradenstvo vo všetkých oblastiach práva a zodpovedať vaše otázky týkajúce sa efektívneho uplatňovania vašich práv, ako aj bránenia oprávnených záujmov.

Hlavnou filozofiou advokátskej kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o. je zameranie sa na zefektívnenie poskytovania právnych služieb a zabezpečenia kompletného právneho servisu právnickým i fyzickým osobám, a to vo všetkých oblastiach práva. Náš odborný tím zohľadňuje predovšetkým osobitné potreby klientov, pretože cieľom advokátskej kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o. je zabezpečiť nielen kvalitné právne služby či poradenstvo na najvyššej odbornej úrovni, ale aj vybudovanie si dôverného vzťahu, ktorý je založený na diskrétnosti a individuálnom prístupe.

Našim klientom ponúkame rozsiahle právne poradenstvo na profesionálnej úrovni a kvalifikované procesné zastupovanie v rôznych konaniach pred orgánmi samosprávy či štátnej správy, rovnako tak i v konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, a to na všetkých stupňoch, ako aj pred rozhodcovskými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva. Samozrejmosťou je poskytovanie právnych služieb v slovenskom, českom, ruskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o. je od roku 2018 v Slovenskej republike jediným zástupcom v medzinárodnom združení advokátskych kancelárií LEGUS, ktoré spája, vzdeláva a združuje celosvetovo viac ako 2500 advokátov čím zabezpečujeme svojim klientom poskytnutie právnych služieb na najvyššej úrovni aj v iných krajinách EÚ, príp. po celom svete.

Naše služby